Podstawową zaletą tego kontraktu forward jest wspomaganie zaangażowania w zarządzenie ryzykiem stron. Pewność przewidziana w umowie, pomaga firmie w przepływach pieniężnych projektu oraz w innych

Być może najbardziej znany cytat związany z technologią łańcucha bloków pochodzi od anonimowego użytkownika waluty wirtualnej, który opisał innowację jako „przeniesienie zaufania w świat bez