Podstawową zaletą tego kontraktu forward jest wspomaganie zaangażowania w zarządzenie ryzykiem stron. Pewność przewidziana w umowie, pomaga firmie w przepływach pieniężnych projektu oraz w innych aspektach planowania biznesowego. Wadą jest natomiast to, że w w czasie kontraktu forward, żadna ze stron nie może korzystać ze znaczącej zmiany kursu waluty na swoją korzyść.
Z tego powodu, czasami zainteresowane strony korzystają z kontraktu forward finanse jedynie na część całkowitej ceny sprzedaży, pozostawiając otwartą możliwość zysków z kursu, na przyniesienie im korzyści. Kontrakty terminowe mogą być podpisywane na okres do jednego roku do przodu. Są one zazwyczaj tworzone przez instytucję finansową eksportera. To dostosowana umowa między dwiema stronami, dotycząca kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Kontrakt forward może być stosowany do zabezpieczenia lub spekulacji, choć jego niestandardowa natura czyni go szczególnie nadającym się do zabezpieczenia.
W przeciwieństwie do standardowych kontraktów terminowych, kontrakt forward można stosować do każdego towaru, ilości oraz terminu dostawy.

Related Posts