Czym jest kontakt forward?

Kontrakt forward jest umową między importerem a eksporterem, w zakresie wymiany określonej kwoty waluty importera dla waluty eksportera. Odbywa się to w czasie płacenia za eksport, używając istniejącego kursu walutowego w czasie, gdy realizowana jest umowa sprzedaży. Celem tego kontraktu finanse jest zapewnienie zabezpieczenia dla importera i eksportera przed ryzykiem wahań kursów walut, które mogą wystąpić w czasie, gdy realizowana jest umowa sprzedaży i czasie, kiedy płatność jest faktycznie świadczona.
Dzięki kontraktowi forward definiuje się cenę sprzedaży w kategoriach, pozwalających na określenie, jaka ilość waluty importera zapewnia satysfakcjonującą cenę sprzedaży z walutą eksportera. Bez takiego kontraktu, każda ze stron umowy ryzykuje straty finansowe, wynikające ze znaczącej zmiany kursu walutowego między walutą eksportera i walutą importera, w czasie dostawy towarów i dokonywania płatności. Na przykład, jeśli wartość waluty importera spadła o 20% w stosunku do waluty eksportera, w czasie między zawarciem umowy sprzedaży a płatnością, importer będzie skutecznie zmuszony zapłacić 20% więcej za zakupione towary niż się spodziewał, gdy podpisywał umowę.

Related Posts