Dzwignia finansowa w handlu

Krótkoterminowe podejście inwestowania oferuje możliwości zdobycia zysków kapitałowych nie tylko za pomocą analizy trendów, ale także za pośrednictwem urządzeń krótkoterminowego inwestowania, które wzmacniają potencjalne zyski zdobyte z zainwestowanej kwoty. Jedną z tych technik jest dźwignia, która jest często realizowana przy pomocy marginesu. Jeśli chcemy osiągać odpowiednie finanse z handlu, powinniśmy przyjrzeć się jak działa dźwignia. Margines jest po prostu korzystaniem z pożyczonych pieniędzy, aby handlować.
Potencjał wzrostu może się pogorszyć, dlatego jest ryzyko spadku. Jeśli inwestycje doświadczyły 25% spadku, ponieślibyśmy stratę w wysokości 50%, a jeśli inwestycja doświadczyłaby 50% spadku, stracilibyśmy 100%. W wyniku dźwigni finansowej, przedsiębiorca może stracić więc więcej niż pierwotnie zainwestował. Dlatego dźwignia powinna być narzędziem handlu, stosowanym tylko przez doświadczonych handlowców, którzy wiedzą kiedy wejść a kiedy zrezygnować z danej inwestycji.
Ponadto pamiętaj, że marża to pożyczone pieniądze dlatego, im krócej będziesz spłacał pieniądze, tym krócej będziesz się nimi interesował. Jeśli będziesz długo próbował czerpać zyski z handlu, koszt marży może przewyższyć ogólny zwrot pieniędzy.

Related Posts