Detaliczny rynek Forex gwałtownie wzrósł wraz z pojawieniem się handlu elektronicznego finanse. W Stanach Zjednoczonych, National Futeres Association (NFA) ogranicza wskaźnik dźwigni finanse do 50

Wszystkie obecne i przeszłe stany każdego programu w sieci są zawsze dostępne publicznie, co czyni je niezwykle trudnymi do manipulacji lub popełnienia oszustwa. Tak długo,

Celem ukrytego odsetkowego arbitrażu jest pomoc w transferze środków płynnych wśród ośrodków pieniężnych, aby wykorzystać wyższe stopy procentowe. Ta zasada pozwala inwestorom korzystać z korzyści

Warto pamiętać, że fundusz hedgingowy jest nieuregulowaną alternatywą inwestycyjną dla instytucji finanse i najbardziej zamożnych osób, który ma na celu osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu zarówno

Podstawową zaletą tego kontraktu forward jest wspomaganie zaangażowania w zarządzenie ryzykiem stron. Pewność przewidziana w umowie, pomaga firmie w przepływach pieniężnych projektu oraz w innych

Load More