Jak moge ustawic cene wykonania w zagranicznym handlu wymiennym?

W zagranicznym handlu wymiennym, przedsiębiorca może ustawić cenę wykonania dla pary walutowej, wprowadzając zlecenie limitu lub zlecenie zaprzestania, w zależności od danej sytuacji. Rynku walutowe, lepiej znane jako forex, są największymi rynkami na świecie i prowadzą handel 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Na rynku forex finanse istnieją wzajemne transakcje par walutowych.
Istnieją również kontrakty terminowe, dzięki którym możliwy jest wymienny handel walutami. Z forex często związany jest wysoki poziom dźwigni finansowej, który może wzmocnić bilans zysków i strat. W ten sposób przedsiębiorcy mogą użyć limitu lub zakończyć daną inwestycję jako część swoich strategii zarządzania rynkiem. Warto pamiętać , że zlecenie limitu pozwala przedsiębiorca rozpocząć lub zakończyć handel na rynku forex, gdy cena pary walutowej osiągnie określony cel lub wyraźnie spadnie. Zlecenie limitu wypełnia się tylko po określonej cenie, nie wyższej, ani nie niższej. Jeśli przedsiębiorca nie ma wystarczającej płynności, aby uzyskać nakaz wypełniony po określonej cenie, zlecenie nie może zostać wykonane.

Related Posts