Podstawowe prawo funduszy hedgingowych było zwolnione z ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1940 roku, ponieważ środki te nie są przedmiotem publicznego obrotu podmiotów. By uniknąć

Load More