Podzial funduszy inwestycyjnych

Załóżmy, że jesteś właścicielem 100 akcji danego funduszu inwestycyjnego, z aktualną wartością aktywów netto na jedną akcję 500$. Fundusz ogłasza podział 2:1, co oznacza, że teraz jesteś właścicielem 200 udziałów o wartości aktywów netto na jedną akcję 250$. To bardzo ważne w branży finanse. Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku podziału akcji, głównym celem deklarowanego podziału jest, uatrakcyjnienie danego funduszu dla inwestorów indywidualnych. Jednakże, ponieważ wszelkie przyszłe zyski wygenerowane przez fundusz nie mają wpływu, efekt podziału akcji jest całkowicie psychologiczny.
Gdy ceny akcji są zbyt wysokie, wielu inwestorów myśli, że są one wycenione na rynku. Jeśli zaś fundusz dzieli swoje akcje, inwestorzy uważają, że fundusz jest teraz w ich przedziale cenowym i zachęca to do ich zainwestowania. Prawdą jest jednak, że inwestycja w fundusz ma taką samą wartość, bez względu na to, czy został wykonany czy nie. Pomocny może być jeszcze jeden przykład finanse. Przed podziałem, aby zainwestować 10000 $ należało kupić 20 udziałów. Po podziale zaś, taka sama inwestycja oznaczała nabycie 40 udziałów. Pamiętajmy więc, że w obu przypadkach wartość inwestycji jest wciąż taka sama i wynosi – 10 tysięcy $.

Related Posts