Zapasy penny a fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe finanse są uważane za niepłynne inwestycje. Większość funduszy hedgingowych wymaga długich okresów lock-up (brak dostępu do zwrotów finansowych), a także ograniczenia potem na ile inwestorzy (komandytariusze) mogą wycofać się z funduszu) i gdzie te wypłaty mogą być dokonywane. Porównując, fundusze hedgingowe finanse są bardzo nieuregulowane, co pozwala im zaangażować się w działania, które są ograniczone w innych typach instrumentów inwestycyjnych. W połączeniu z wyższym poziomem ryzyka i ich Wybielanie zębów Grodzisk Wielkopolski niepłynnością, są one uważane za nieodpowiednie dla typowego inwestora. Jako takie, może tylko je kupić ograniczona liczba akredytowanych inwestorów (np.
osoby zamożne, fundacje, fundusze emerytalne), ponieważ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) musi uznać, że te podmioty mają wystarczające środki finansowe do utrzymania zwiększonego ryzyka straty i są wystarczająco zaawansowane, aby nie wymagać od nich typowych ujawnień, wymaganych prawem regulacyjnym dla większości innych pojazdów inwestycyjnych.

Related Posts