Zapasy penny a fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe finanse są uważane za niepłynne inwestycje. Większość funduszy hedgingowych wymaga długich okresów lock-up (brak dostępu do zwrotów finansowych), a także ograniczenia potem na ile inwestorzy (komandytariusze) mogą wycofać się z funduszu) i gdzie te wypłaty mogą być dokonywane. Porównując, fundusze hedgingowe finanse są bardzo nieuregulowane, co pozwala im zaangażować się w działania, które są ograniczone w innych typach instrumentów inwestycyjnych. W połączeniu z wyższym poziomem ryzyka i ich niepłynnością, są one uważane za nieodpowiednie dla typowego inwestora. Jako takie, może tylko je kupić ograniczona liczba akredytowanych inwestorów (np.
osoby zamożne, fundacje, fundusze emerytalne), ponieważ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) musi uznać, że te podmioty mają wystarczające środki finansowe do utrzymania zwiększonego ryzyka straty i są wystarczająco zaawansowane, aby nie wymagać od nich typowych ujawnień, wymaganych prawem regulacyjnym dla większości innych pojazdów inwestycyjnych.

Zobacz stronę autora: parapety zielona góra

Related Posts