Waluta Bitcoin

Wszystkie obecne i przeszłe stany każdego programu w sieci są zawsze dostępne publicznie, co czyni je niezwykle trudnymi do manipulacji lub popełnienia oszustwa. Tak długo, jak szyfrowanie na łańcuchu bloków pozostaje wiarygodne i nienaruszone, każda transakcja towarów i aktywów pozostaje zapisana w łańcuchu bloków na wieczność. Głównym powodem, dla którego tak wielu ludzi zafascynowanych jest Bitcoin finanse i innymi walutami wirtualnymi jest to, że większość rządów brzydzi się je przyjąć.
Przenoszą więc moc z centralnej kontroli pieniądza i dystrybuują tę władzę wśród mas. Jest to możliwe tylko dzięki łańcuchom bloków. Takie rozwiązanie podobne jest do techniki pomiaru czasu. Przed popularyzacją zegarków i ostatecznie cyfrowych zegarów, czas był mierzony na podstawie dużych centralnych wież zegarowych. Należy pamiętać, że te wieże zegarowe były drogie w budowie i utrzymaniu, ale potrzeba ich posiadania zniknęła, gdy ludzie mogli śledzić czas sami. Waluty wirtualne, a przede wszystkim Bitcoin, czeka wielka przyszłość.