Detaliczny rynek Forex gwałtownie wzrósł wraz z pojawieniem się handlu elektronicznego finanse. W Stanach Zjednoczonych, National Futeres Association (NFA) ogranicza wskaźnik dźwigni finanse do 50 do 1. Niektóre kraje pozwalają na wykorzystywanie jeszcze większej dźwigni finansowej. Cztery główne pary walutowe finanse są najczęściej przedmiotem obrotu i mają najwyższą głośność. Są znane jako główne pary walutowe.
Są to EUR/USD, USD/JPY, GPB?USD i USD/CHF. Te wszystkie pary zawierają dolar amerykański (USD). W 2013 roku dolar amerykański miał najwyższy procent dziennego obrotu na rynku forex – 87%. Drugą najczęściej używaną w handlu walutą było euro, z 33,4% dziennego obrotu. Pips to najmniejsza zmiana cen, która może być robiona w danym kursie walutowym. Ponieważ większość głównych par walutowych jest wycenianych do czterech miejsc po przecinku, najmniejsza zmiana jest taka, że ostatnie miejsce po przecinku – dla większości par jest równowartością 1/100 procenta lub jednego punktu bazowego.

Zobacz stronę autora: drzwi wewnętrzne gdynia

Related Posts