Ukryty odsetkowy arbitraz

Celem ukrytego odsetkowego arbitrażu jest pomoc w transferze środków płynnych wśród ośrodków pieniężnych, aby wykorzystać wyższe stopy procentowe. Ta zasada pozwala inwestorom korzystać z korzyści finansowych, powstałych w szczelinach, utworzonych przez zmienne pary walutowego. Ukryty arbitraż odsetkowy finanse pozwala też inwestorom wykonać zestaw czterech transakcji, aby osiągnąć zyski. Pierwsza transakcja obejmuje finanse wypożyczenie konkretnej waluty od centrum pieniężnego.
Transakcja ta poprzedza konwersję pożyczonej waluty na drugą sprzedaż kotłowni walutę. Trzecia operacja polega na inwestycji w drugiej walucie na rynku walutowym. Ostatecznie, czwarta operacja obejmuje sprzedaż kapitału i odsetek od drugiej waluty na rynku terminowym. To strategia, w której inwestor korzysta z kontraktu forward w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Praktyka ukrytego odsetkowego arbitrażu korzysta z korzystnych różnic stóp procentowych, aby zainwestować w wyższy wzrost waluty i zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez kontakt walutowy.

Related Posts