Czy handlowe fundusze hedgingowe maja zapasy penny?

Fundusze hedgingowe mogą handlować zapasami penny. W rzeczywistości, fundusze hedgingowe mogą handlować niemal w każdym rodzaju papierów wartościowych, w tym akcjami średniej i dużej kapitalizacji (zagranicznymi lub krajowymi), dziełem sztuki, surową ziemią, nieruchomością, surowcami, walutami, papierami komunalnymi i obligacjami skarbowymi. Fundusze hedgingowe są uważane za alternatywne inwestycje, które są zazwyczaj przeznaczone do maksymalizacji zysków dla inwestorów, poprzez angażowanie się w agresywne strategie, normalnie nie występujące w innych instrumentach inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne. Jako takie, mogą inwestować w pojazdy wysokiego ryzyka/wysokie zwrotu, takich jak zapasy penny inne rodzaje papierów wartościowych, które mogą być niepłynne i zbyt ryzykowne dla inwestora.
Fundusze hedgingowe finanse są najczęściej ustanawiane jako inwestycje prywatne spółek komandytowych, z menadżerami działającymi jako ogólni partnerzy, kontrolujący działalność w zakresie zarządzania i inwestowania z dnia na dzień. Wiele funduszy hedgingowych wykorzystuje dźwignię finansową, aby wypróbować kierowania alfa (zyski) – praktyki, które mogą znacznie zwiększyć ryzyko portfela.

Related Posts