Zagrozenia związane z aktywnym handlem

Aktywny handel oferuje kuszące możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów, ale pamiętaj, że nic co kuszące nie może być skutecznie osiągnięte bez poniesienia kosztów i ryzyka. Im krótszy czas, w którym przedsiębiorcy chcą zdobyć zysk z zainwestowanych pieniędzy, tym bardziej odczuwają jak bardzo porusza się rynek. Przedsiębiorca, aby pomnożyć finanse, musi więc wiedzieć jak przeczytać zmiany zachodzące na rynku i jak na nie zareagować.
Bez umiejętności odczytywania sygnałów, kiedy zainwestować i kiedy zrezygnować, przedsiębiorca może nie tylko stracić możliwości pomnożenia pieniędzy, ale może również odnotować spore straty. Zwłaszcza jeśli handlowiec wykorzystuje dużą dźwignię finansową. Dlatego uczenie się handlu może być zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Każda osoba, która myśli o zostaniu aktywnym handlowcem, musi wziąć to pod uwagę. Również wyższa częstotliwość transakcji aktywnego handlu nie przychodzi za darmo: prowizje maklerskie są umieszczone na każdej transakcji, a ponieważ te prowizje są wydatkiem, ponoszą je przedsiębiorcy. Ponieważ każda transakcja kosztuje, handlowiec musi być pewny swojej decyzji: aby osiągnąć zysk, zwrot z handlu musi być znacznie wyższy od prowizji. Jeśli zaś przedsiębiorca nie jest pewny co robi, handel kończy się z powodu popełnionych gaf i koszty maklerskie dodawane są na szczyt strat.
Wreszcie należy pamiętać, że papiery wartościowe często wchodzą na rynek i z niego wychodzą, dlatego aktywny przedsiębiorca będzie musiał płacić podatek od wszelkich zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku. Tym może się różnić od bardziej pasywnego inwestora, który posiada inwestycje rozłożone na wiele lat i nie płaci podatku od zysków kapitałowych w ujęciu rocznym. Pamiętajmy, że podatek od zysków kapitałowych musi być również uwzględniony, kiedy aktywny przedsiębiorca kalkuluje całkowity zwrot ze swoich inwestycji. Dlatego powinniśmy się uczyć różnych strategii i metod. Jednocześnie powinniśmy wiedzieć, które z nich pasują do naszej osobowości, umiejętności i tolerancji ryzyka. Możesz się łatwo domyślić, że aktywny handel jest najlepszy dla tych, którzy chcą przejąć kontrolę nad swoim portfelem i szybko i agresywnie realizować swoje cele.
Wszystko to wymaga nie tylko gotowości do podejmowania ryzyka, ale również umiejętności i sprawności utrzymania się na rynku.

Related Posts