Jak zrobic podzial funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne są podzielone w taki sam sposób, jak podzielone są poszczególne akcje, ale rzadziej. Tak samo jak podział akcji, podziały w funduszach nie powodują żadnych zmian w wartości netto, są więc przede wszystkim narzędziem marketingu. Warto pamiętać, że podział następuje wtedy, gdy fundusz finanse zwiększa liczbę akcji w obrocie, jednocześnie obniżając cenę za akcję przez ten sam czynnik. Cena udziału w funduszu inwestycyjnym jest nazywana wartością aktywów netto lub NAV za akcję i reprezentuje całkowitą wartość portfela funduszu pomniejszoną o zobowiązania i podzieloną przez liczbę akcji.
Podziały są znacznie bardziej rozpowszechnione w poszczególnych zasobach niż w funduszach i najczęściej mogą wystąpić podziały 2:1 lub 3:1. W podziale 2:1 liczba wyemitowanych akcji jest podwajana, podczas gdy cena za akcję jest dzielona za połowę. Natomiast w przypadku podziału 3:1 potrajamy liczbę akcji i jednocześnie obniżamy cenę akcji do jednej trzeciej jej pierwotnej wartości. Pamiętaj, że kiedy fundusz dzielimy na akcje, całkowita wartość inwestycji danego akcjonariusza się nie zmienia. Jednocześnie cena dla nowych akcjonariuszy jest redukowana, więc każda akcja może mieć inną wartość dla każdego inwestora.

Related Posts