Jak jest ustalana wartosc pipsa?

Pips w obrocie dewizowym jest miarą ruchu cen w parze walutowej. „Pips” jest skrótem od punktu procentowego ceny. Jest to pomiar do czterech miejsc po przecinku lub 0,0001 dla większości par walutowych. Jest to 1/+ 10 000 centa. Denominownanych w jenach parach walutowych, pips to tylko dwa miejsca po przecinku, czyli 0,01. Jest to 1/100 centa. Pamiętaj, że waluty finanse są często sprzedawane w partiach, które są 1000 jednostek tej waluty bazowej.
Na rynkach forex handel trwa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Mają największą objętość i największą płynność spośród wszelkich rynków na świecie. Średnio rynki forex odnotowały 5,3 biliona $ finanse w dziennej wielkości obrotu w 2013 roku,w porównaniu do 4$ bilionów w 2010 roku. W przeciwieństwie do akcji i towarów, nie mają scentralizowanych wymian dla handlu forex. Forex jest pozagiełdowym (OTC) rynkiem. Jest popularny wśród przedsiębiorców, ze względu na korzystanie z dźwigni finansowej. Pary walutowe nie zmieniają się bardzo często, rzadko wahają się więcej niż do 1 procenta dziennie.

Related Posts