Jakie sa rodzaje siatki finansowej?

Zawsze, gdy obie strony w każdej relacji finansowej jednoczą się lub konsolidują ze sobą swoje konta, nazywa to „siatką”. Termin ten jest bardzo ogólny i może odnosić się do wielu różnych transakcji. We współczesnym świecie finansowym, prawie całe http://www.denarte.pl/uslugi/ortodoncja/ bogactwo zależy od aktywów lub instrumentów pochodnych, więc siatka jest bardzo ważna, aby oczyścić te roszczenia i zmniejszyć ryzyko rozliczeniowe. Rodzaje siatki obejmują kompensowanie płatności, kompensowanie poprzez odnowienie zobowiązań, siatkę likwidacyjną, konta siatki, prawa do potrąceń i czyszczenie.
Możliwe jest też, że jeden akt prawny obejmuje więcej niż jeden typ tej transakcji. Za każdym razem są dwie wzajemne, bezsporne i skompensowane wierzytelności między dwiema stronami. Takie roszczenia z dziedziny finanse mogą być skonsolidowane, dopóki tylko większe roszczenia mogą istnieć. Główną korzyścią jest obniżenie kosztów transakcyjnych i przyszłego ryzyka rozliczeniowgo. Ustawa konsolidacyjna rozumiana jest jako forma siatki. Płatność siatki jest jednym z najmniej kontrowersyjnych i skomplikowanych typów, ponieważ nie ma wpływu na obowiązki na poszczególnych kontraktach.

Related Posts