Dzwignia finansowa a fundusze

Poprzez zwiększenie ilości pieniędzy zainwestowanych, zwiększają się potencjalne zyski przedsiębiorców. Z drugiej strony, są oni zobowiązani do zapłacenia wierzycieli w przypadku niepowodzenia inwestycji. Z tego powodu dźwignia jest z natury bardzo ryzykowna, jednak ryzyko i zmienność są okazją do ogromnych zysków lub pozbycia się straty. Fundusze inwestycyjne są ściśle ograniczone w odniesieniu do wartości ich portfeli, które muszą być finansowane przez pożyczone pieniądze.
To dlatego, że fundusze inwestycyjne są z definicji bardzo płynne i im większa proporcja długu do kapitału własnego, użytego w portfelu funduszu, tym mniej płynne stają się fundusze. Fundusze hedgingowe są dobrze znane z użycia ogromnych ilości dźwigni finanse do skorzystania z bardzo niskiej płynności. Możliwości inwestycyjne wymagają dużych ilości kapitału i cierpliwości. Fundusze inwestycyjne mają być kupowane i sprzedawane łatwo i pozostawać dostępne dla wielu inwestorów. Lawerowane fundusze inwestycyjne starają się podzielić różnice między tymi dwoma klasami aktywów przy wykorzystaniu mniejszej wysokości dźwigni finansowej, przy zastosowaniu mniej tradycyjnych technik, takich jak strategia skrócenia i arbitrażowa.

Related Posts