Dzwignia finansowa w funduszach

Zgodnie z prawem, maksymalna wysokość dźwigni finansowej funduszu inwestycyjnego może korzystać z 33% swojej wartości portfela. Oznacza to, że jeśli portfel jest wyceniany na 1 milionów dolarów, możemy pożyczyć do około 333 tysięcy dolarów, aby zwiększyć swoją zdolność nabywczą. Jednakże, jeśli aktywa w portfelach działają słabo i fundusz traci wartość, musimy zmniejszyć dźwignię, by pozostawania w wymaganych granicach. Warto też pamiętać, że większość lawerowanych funduszy należy do kategorii lawerowanych funduszy indeksu dźwigni, co oznacza po prostu to, że starają się zwrócić pewną wielokrotną zwrotów generowanych przez indeks. Z kolei niektóre lawerowane fundusze finanse są nazywane odwrotnymi funduszami i próbują zwrócić odwrotną wielokrotność zwrotów indeksu.
Inne lawerowane fundusze wykorzystują natomiast strategię 130/30, gdzie pożyczają 30$ za każde 100$ wartości portfela i używają go do krótkich niektórych akcji, kierując się na inne działania, by pokonać dany wzorzec. Pozostałe środki są mniej agresywne, wykorzystując zamiast tego strategię 120/20.

Related Posts