Fundusze hedgingowe

Podstawowe prawo funduszy hedgingowych było zwolnione z ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1940 roku, ponieważ środki te nie są przedmiotem publicznego obrotu podmiotów. By uniknąć tych ograniczeń, fundusze hedgingowe są zdolne do działania i handlu wiązki zapłonowe z bardzo małym nadzorem, co pozwala im zaangażować się w kompleksowe strategie handlowe. Wymogi w zakresie sprawozdawczości są surowe dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych, aby pomóc wyeliminować potencjalne oszustwa.
Inwestorzy powinni zwrócić też uwagę na to, że małe fundusze hedgingowe finanse nie muszą być zarejestrowane w FINFRA lub SEC, co oznacza, że zainteresowani inwestorzy muszą wykazać się swoją pracowitością przed zainwestowaniem. Pamiętajmy, że nawet w przypadku tych funduszy, menadżer powinien zawsze być licencjonowany i mieć swoje rekordy dostępne publicznie. Fundusze hedgingowe są alternatywnymi inwestycjami, wykorzystującymi zbiorcze środki, które mogą stosować wiele różnych strategii, by zdobyć aktywny zwrot lub alfa, dla swoich inwestorów.

Related Posts