Jakie sa cele ukrytego odsetkowego arbitrazu?

Cele ukrytego odsetkowego arbitrażu obejmują umożliwienie inwestorom handlu parami walutowymi bez ponoszenia ryzyka, a także przekazywanie środków płynnych we wszystkich ośrodków zagranicznych monetarnych finanse, w celu ułatwienia obrotu giełdowego. Pomaga również wykonać cztery transakcje, które pomogą przedsiębiorcy osiągnąć zysk finanse. Ukryty odsetkowego arbitraż jest strategią inwestycyjną, która umożliwia inwestorowi korzystanie z kontraktu forward, aby ochronić się przed ryzykiem kursu walutowego. Wykorzystuje różnicę stóp procentowych, aby pomóc inwestorowi osiągnąć wyższy przyrost waluty przy zastosowaniu kontraktu walutowego, aby uniknąć ryzyka kursowego.
Podstawowym celem ukrytego odsetkowego arbitrażu odsetkowego jest umożliwienie inwestorowi zdobycie zysku z zerowym ryzykiem z obrotu poszczególnymi parami walutowymi. Jednak należy pamiętać, że cel ten nie zawsze jest osiągnięty, ponieważ są takie elementy dewiz jak koszty transakcji, różnice podatkowe w różnych jurysdykcjach, kontrola kapitału i spread, czyli różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Related Posts